37 Yeni Tür Canlı Tespit Edildi

375
0

Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar geçirdiği tüm çağlar dikkate alındığında, Anadolu en korunaklı bölgelerden biri olarak dikkati çekmektedir.

Gerek bitki, gerek hayvan açısından olsun, Anadolu’da yaşam şansı bulmuş ve Anadolu’dan başka dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen nadir türler, ülkemizdeki araştırıcıların sürekli yoğun ilgisini çekmiştir.

Biyolojik çeşitlilik açısından çok sağlam bir geçmişi olan Anadolu’daki tür zenginliğinin korunması bu yüzden çok önemlidir. Bu yeni türleri araştıran araştırıcılar bu konuda sürekli desteklenmelidir. Bulunan yeni türler, yaşadıkları yaşam alanlarında korunmalıdır.

Yeni bir türün bulunup bunun uluslararası bilim dünyasına kabul ettirilmesi nispeten uzun süren bir süreçte tamamlanmaktadır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırmacılarının yaptıkları çalışmalar sonucu tespit edilen 37 yeni türün tüm dünya tarafından kabul edilmesi için, ilk iş olarak bu konudaki en yetkili araştırıcılar tarafından incelenmiştir.

Araştırıcılar tarafından onaylanan bu türler saygın bilimsel dergi hakemleri tarafından yayınlandıktan sonra, bilimsel literatüre girmiş oldu.

Dünyada belli yerlerde yaşayan, henüz tespit edilmemiş türler, bulunmayı beklemektedir. Ülkemiz gölleri, akarsuları ve denizlerinde ortaya çıkarılmayı bekleyen daha nice yeni türler olduğu muhakkaktır.

Bu türleri tespit edip, tüm dünyaya tanıtmak işin sadece yarısıdır. Diğer yarısı da genellikle dar bir alanda dağılım gösteren bu nadir türlerin bulundukları alanları tanıtıp korunmasını sağlamaktır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yaptığı bu çalışmalarla Anadolu’nun tür zenginliğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu. 2005-2012 yılları arasında yapılan yedi yıllık araştırmalar sonucunda, sadece ülkemizde yaşayan 35 yeni tür bulunmuştur.

Yeni tanımlanan bu türlerden bazıları denizlerde dağılım gösterirken, diğerleri akarsu, göl ve yeraltı sularında yaşamaktadır.

Saptanan bu nadir canlılara isim verilirken sıklıkla canlının morfolojik özelliğini belirten bir kelime, canlının bulunduğu bölgenin ismi veya konuyla ilgili çalışan başka bir bilim adamının ismi verilir.

İlginizi Çekebilir:  Çubuklu Gençler Köy Kampında

Bu isimlendirme yapılırken Latince’nin kurallarına uyulur. Çünkü, bilim çevrelerince isimlendirmelerde Latince kullanılması kararlaştırılmıştır. Yeni bulunan bir canlının bu kurallar çerçevesinde isimlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu isim genellikle değiştirilemez ve aradan yüzyıllar geçse de aynen korunur.

Su Ürünleri Fakültesinin yaptığı tespitler arasında İzmir Nif Çayı’nda karidese benzeyen bir türe bu yüzden Gammarus izmirensis adı verilmiştir.

Son yedi yılda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırmacıları tarafından tanımlanmış olan yeni tür sayısı Kasım 2013 itibarı ile toplamda 37 adete ulaşmıştır.

Önceki makale2014-2015 Av Haritası
Sonraki makaleIzgara Somon Nasıl Yapılır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here