Eski Troya Kenti Nasıl Yazılır?

Bazı uzmanlar, kentin Türkçe ‘Troya’ olarak anılmasının daha doğru olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte Türkçe belgelerde Truva adı Truva Savaşı, Truva Atı örneklerinde görüldüğü gibi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bey büyük mü?

Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr.

Boğaz büyük mü yazılır küçük mü?

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Dicle Irmağı vb.

Pasifik okyanusu nasıl yazılır TDK?

Kıtalar ve takımadalar, okyanusları eşit olmayan beş parçaya ayırmıştır (Güney Okyanusu tam olarak doğrulanmamıştır): Atlantik Okyanusu. Arktik Okyanusu. Pasifik Okyanusu.

Toros dağları nasıl yazılır TDK?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle toros dağları şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Toros Dağları şeklinde olmalıdır.

Nemrut dağı nasıl yazılır?

İsim tamlaması kalıbında olup da birleşik kelime hâline gelmemiş olan coğrafi isimlerin ikinci kelimeleri küçük yazılır: Toros dağları, Nilüfer çayı, Çoruh nehri, Kadirli ilçesi, Nemrut dağı, Marmara denizi, İstanbul şehri, Konya ili, Etimesgut ilçesi, Taflan köyü vb.

Bey nasil yazilir TDK?

Bu kelime genellikle Beg şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Bey şeklinde olmalıdır.

Boylu boslu nasıl yazılır TDK?

Boy Bos – Yanlış

Bazı yerlerde bu ikileme Boy Bos şeklinde telaffuz edilir. Fakat kelimenin bu şekilde yazılması hatalıdır. Not: Bu kelimenin ”boylu poslu” şeklindeki kullanımı da oldukça yaygındır.

Boğaz nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Boğazdan şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Boğaz’dan şeklinde olmalıdır.

Boğazı kelimesi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle İstanbul boğazı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İstanbul Boğazı şeklinde olmalıdır.

See also:  2016 Adli Tatil Ne Zaman?

Çanakkale boğazının nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Çanakkale Boğazının şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Çanakkale Boğazı’nın şeklinde olmalıdır.

Denizlimizin nasıl yazılır TDK?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Denizlimizin şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Denizli’mizin şeklinde olmalıdır.

Okyanus adları nasıl yazılır?

– Ova, kıta, dağ, göl, akarsu, tepe, yayla, okyanus ve boğaz gibi daha birçok farklı yer büyük harfle başlar. – Millet, boy, din ve dil gibi daha birçok farklı özel ad büyük harfle başlar. – Unvanlar, kurum, kuruluş, meslek ve rütbe ile eser adları büyük harfle başlar.

Konya Ovamız nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Konya Ovasının şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Konya Ovası’nın şeklinde olmalıdır.

Akdeniz dağları nasıl yazılır?

*Toros dağları Akdeniz’dedir. Yukarıdaki cümlede ‘dağ’ sözcüğü özel isme (Toros) dahil olmadığı için küçük yazılır. Özel ismin önündeki dağ sözcüğünü çıkarttığımızda Torosların tek başına yer adını karşıladığını görürüz.Öyleyse ‘dağ’ sözcüğü özel isme dahil değildir ve küçük harfle başlatılmalıdır.

Izmirliye nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle İzmir’li şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İzmirli şeklinde olmalıdır.

Alp dağlarına nasıl yazılır?

Alp Dağları, özel bir isim olduğundan bu isim tamlaması içerisindeki kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. Ayrıca çoğul ekinden sonra iyelik eki geldiğinden tamlamaya gelen ekler de ayrı yazılmalıdır: Alp Dağları’na vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.