Mali Tatil Ne Zaman Başlar?

“Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” şeklinde ifade edilmiştir.
(1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

2021 mali tatil ne zaman başlıyor?

2021 yılının Haziran ayının son günü Çarşamba gününe denk geldiği ve iş günü olduğu için bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2021 tarihinde (Perşembe günü) başlayacak ve 20 Temmuz tarihini sonunda (kurban bayramı tatiline ve hafta sonu tatiline denk geldiği için) değil 26 Temmuz Pazartesi günü sonu itibariyle bitecektir.

Mali tatilde hangi süreler uzar?

Madde 149) istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son günü mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 2021 yılı için bu süre 27.07.2021 Salı günüdür.

Mali tatil süresi hangi süreleri kapsar?

Aynı tatil uygulamaları vergi ve muhasebede ve SGK uygulamalarında 1 Temmuz ila 20 Temmuz arası mali tatil olarak ilan edilmiştir. Bu zaman zarfında birçok vergi, SGK ve muhasebe işlemleri otomatik olarak 5 gün uzamaktadır. Böylece, süreler bu dönemlere tekabül etmesi halinde mali tatil 27 Temmuzda bitmektedir.

Adliye mali tatil ne zaman?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un(3) 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, her yıl 1-20 Temmuz (dâhil) arası mali tatil uygulanacağı; 3’üncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine göre belirli sürelerle yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere

See also:  Kumcağız Tatil Köyü Nerede?

Mali tatil ne zaman bitiyor 2021?

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri

Bu vergi beyannamelerinin verilme süresi, mali tatilin son gününü (20 Temmuz’u) izleyen tarihten itibaren 7 gün süreyle (yani 27 Temmuz 2021 günü akşamına kadar) uzayacak.

Mali tatil kimler için?

vergi dairelerinde zaten yatmakta olan memurlara yaramış olan bir tatildir. ay boyunca götünden ter akıtmakta olan muhasebeciler ve mali müşavirler yine avuçlarını yalamışlardır.

Mali tatil uygulamasının süreler üzerine nasıl etki eder?

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile idari süreler. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.

Mali tatilde yoklama yapılır mı?

Mali tatil süresince karşıt incelemeler de yapılamayacaktır. Mali tatil süresi içerisinde muhtelif vergi yoklama işlemleri örneğin işe başlama veya işi terk gibi işlemlerin yapılıp yapılmayacağı konusunda belirli bir açıklık yoktur.

Hangi vergilerde mali tatil uygulanmaz?

(Değişik:RG-10/4/2016-29680) Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak

Tatilin amacı nedir?

Tatilin esas amacı bütün bir yıl boyunca sürekli yaptığımız işlerden bir süre de olsa uzaklaşarak enerji depolamak, yorgunluğumuzu atmak ve dinlemek… Bu noktada hiç kimsenin bir itirazı yok.Ülkemizde çalışan insanların ( eğer öğretmen ya da kamu çalışanı değilse) yılda yaptığı tatil süresi ortalama 15 gün dolaylarında.

Mali tatilde ceza kesilir mi?

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

See also:  Pamukkale Ne Zaman Ücretsiz?

Mali tatilde inceleme yapılır mı?

“Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.”

2021 Haziran KDV uzatıldı mı?

26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Adli tatil ne?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.

Haziran KDV uzadi mi?

Bu yılın haziran dönemine ilişkin ‘Form Ba’ ve ‘Form Bs’ bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek. Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.