Mali Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Mali tatil 3 Temmuz’da başlayacak ve 20 Temmuz’da sona erecek. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacak. Mali tatil uygulamasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2021 – 20.07.2021 dönemi mali tatil. Dolayısıyla yarın mali tatilin ilk günü. Bu arada mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü. Dolayısıyla mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz.

Mali tatil ne zaman başlıyor 2021?

2021 yılının Haziran ayının son günü Çarşamba gününe denk geldiği ve iş günü olduğu için bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2021 tarihinde (Perşembe günü) başlayacak ve 20 Temmuz tarihini sonunda (kurban bayramı tatiline ve hafta sonu tatiline denk geldiği için) değil 26 Temmuz Pazartesi günü sonu itibariyle bitecektir.

Mali tatil ne zaman başlar?

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde (25 Temmuz 2021 günü resmî tatil olduğundan 26 Temmuz 2021 tarihinde) sona erecek.

30 Haziran Cumartesi günü olması halinde mali tatil ne zaman başlar?

MALİ TATİLİN MEVZUATTAKİ YERİ

Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” denilmektedir.

Mali tatil süresi hangi süreleri kapsar?

Aynı tatil uygulamaları vergi ve muhasebede ve SGK uygulamalarında 1 Temmuz ila 20 Temmuz arası mali tatil olarak ilan edilmiştir. Bu zaman zarfında birçok vergi, SGK ve muhasebe işlemleri otomatik olarak 5 gün uzamaktadır. Böylece, süreler bu dönemlere tekabül etmesi halinde mali tatil 27 Temmuzda bitmektedir.

See also:  Kapadokya Balon Turu Ne Zaman Yapılır?

Mali tatilde süre ne kadar uzar?

Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Mali tatil kimler için?

vergi dairelerinde zaten yatmakta olan memurlara yaramış olan bir tatildir. ay boyunca götünden ter akıtmakta olan muhasebeciler ve mali müşavirler yine avuçlarını yalamışlardır.

Adliye mali tatil ne zaman?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un(3) 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, her yıl 1-20 Temmuz (dâhil) arası mali tatil uygulanacağı; 3’üncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine göre belirli sürelerle yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere

Mali tatilde geriye dönük işe giriş yapılabilir mi?

İşe giriş bildirimleri kural olarak işe giriş gerçekleşmeden önceki gün yapılmaktadır. Mali tatil süresi içinde sehven yapılmayan işe giriş bildirgeleri de geriye dönük cezasız olarak yapılabilmektedir.

Mali tatilde inceleme yapılır mı?

“Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.”

Mali tatil uygulamasının süreler üzerine nasıl etki eder?

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile idari süreler. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.

See also:  Kapadokya Da Ne Yenir?

Mali tatilde ceza kesilir mi?

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Hangi vergilerde mali tatil uygulanmaz?

(Değişik:RG-10/4/2016-29680) Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak

Mali tatilde neler yapılamaz?

5604 sayılı yasa hükümlerine göre mali tatil, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

Tatilin amacı nedir?

Tatilin esas amacı bütün bir yıl boyunca sürekli yaptığımız işlerden bir süre de olsa uzaklaşarak enerji depolamak, yorgunluğumuzu atmak ve dinlemek… Bu noktada hiç kimsenin bir itirazı yok.Ülkemizde çalışan insanların ( eğer öğretmen ya da kamu çalışanı değilse) yılda yaptığı tatil süresi ortalama 15 gün dolaylarında.

Mali tatil ne zaman 2020?

Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.