2011 Adli Tatil Ne Zaman?

Adli tatil süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 102– (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.) de açıklanmıştır. (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 102 uyarınca adli tatil her yıl 20 Temmuzda başlar 31 Ağustosta sona erer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.