Mali Tatil Ne Zaman?

Mali tatil, her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanıyor. Mali tatil süresi içinde vergi ve sigorta ile ilgili süreler işlemiyor, bazı işlemler yapılamıyor, bazı yükümlülüklerin beyan ve ödeme süreleri ise uzuyor.

2021 mali tatil ne zaman başliyor?

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2021 – 20.07.2021 dönemi mali tatil. Dolayısıyla bugün Mali tatilin ilk günü. Bu arada Mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü olması nedeni ile Mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz tarihidir.

Mali tatil kimler için?

vergi dairelerinde zaten yatmakta olan memurlara yaramış olan bir tatildir. ay boyunca götünden ter akıtmakta olan muhasebeciler ve mali müşavirler yine avuçlarını yalamışlardır.

Mali tatilde hangi süreler uzar?

Madde 149) istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son günü mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 2021 yılı için bu süre 27.07.2021 Salı günüdür.

Mali tatil ne demek?

Aynı tatil uygulamaları vergi ve muhasebede ve SGK uygulamalarında 1 Temmuz ila 20 Temmuz arası mali tatil olarak ilan edilmiştir. Bu zaman zarfında birçok vergi, SGK ve muhasebe işlemleri otomatik olarak 5 gün uzamaktadır. Böylece, süreler bu dönemlere tekabül etmesi halinde mali tatil 27 Temmuzda bitmektedir.

2021 yılı mali tatil ne zaman bitiyor?

2021 yılının Haziran ayının son günü Çarşamba gününe denk geldiği ve iş günü olduğu için bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2021 tarihinde (Perşembe günü) başlayacak ve 20 Temmuz tarihini sonunda (kurban bayramı tatiline ve hafta sonu tatiline denk geldiği için) değil 26 Temmuz Pazartesi günü sonu itibariyle bitecektir.

See also:  Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur Kısaca?

Mali tatilde ceza kesilir mi?

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

Tatilin amacı nedir?

Tatilin esas amacı bütün bir yıl boyunca sürekli yaptığımız işlerden bir süre de olsa uzaklaşarak enerji depolamak, yorgunluğumuzu atmak ve dinlemek… Bu noktada hiç kimsenin bir itirazı yok.Ülkemizde çalışan insanların ( eğer öğretmen ya da kamu çalışanı değilse) yılda yaptığı tatil süresi ortalama 15 gün dolaylarında.

Mali tatilde uzlaşma olur mu?

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

Mali tatil uygulamasının süreler üzerine nasıl etki eder?

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile idari süreler. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.

Hangi vergilerde mali tatil uygulanmaz?

(Değişik:RG-10/4/2016-29680) Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak

Mali tatilde inceleme yapılır mı?

“Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.”

Mali tatil ne zaman 2020?

Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.