Savcılar Ne Zaman Tatil Yapar?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesini yayımladı. Buna göre, adli tatil, 20 Temmuz 2021 tarihinde başlıyor, 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eriyor.

Savcıların hafta sonu tatili var mı?

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir. RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Savcının tatili var mı?

NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ‘Adli tatil süresi’ başlıklı 102. maddesinde: ‘Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer.

Savcıların kaç gün izni var?

Hâkim ve savcı adayları için mazeret izni kaç gündür? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesi gereğince mazeret izni her yıl için 10 gündür.

Savcılar ne kadar tatil yapar?

Madde 331 – (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar tatil olunur. (2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Savcı hangi günler çalışır?

Genellikle hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Öğle tatili ise 12:00 – 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. ADLİYELER HAFTA SONU AÇIK MI? Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Cumartesi Pazar nöbetçi savcı olur mu?

Mesai saatleri dışında, hafta sonları ve resmi tatillerde ortaya çıkan adli vakalar ve adli işlerin görülmesi için her adliyede; Cumhuriyet savcısı ve sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza, icra ceza mahkemelerinden biri nöbetçi olarak hizmet vermektedir.

Avukatların tatili var mı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Yani her yıl olduğu gibi bu sene de 20 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında mahkemeler Adli tatile girecektir.

See also:  Ekim Ayında Nerede Tatil Yapılır?

Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

Savcı kaç gün çalışır?

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın ilgili birimlere gönderdiği yazıda, kamu hizmetlerini ve yargılama faaliyetini aksamasına izin vermemek amacıyla mesai saatlerini 10.00 – 16.00 olarak belirlendiğini bildirdi.

Hakimlerin evlilik izni kaç gün?

MAZERET İZNİ ÖZET: Hakim ve Savcılar da dahil olmak üzere memura; analık izni, süt izni, babalık izni, evlilik izni, ölüm izni dışında mazeretinin bulunması durumunda bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on gün mazeret izni verilebilir.

Savcıların yetkileri nelerdir?

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir.

Bir hakim ne kadar maaş alır?

İşte son durum. 2022 Ocak Ayı Hakim Maaşı Ne Kadar? 2021 yılı için derece ve diğer unsurlara göre değişmekle beraber ortalama olarak hakim maaşları 11 bin 957 TL olarak belirlenmiştir. En düşük dereceden itibaren kademeli şekilde derece atladıkça hakimlerin aldıkları maaşlarda artmaktadır.

Nöbetçi savcı ne yapar?

Nöbetçi Cumhuriyet savcısı nöbeti sırasında meydana gelen tüm adli olaylara bakar, gecikmesinde sakınca bulunan tüm soruşturma işlemlerini yapar (olay yeri keşif, otopsi, tarafların ifadelerinin alınması, mağdurların adli raporlarının alınması, tutuklamaya sevk, arama, el koyma, vb.) nöbet çizelgesinde belirtilir.

See also:  Ağrı Dağı Nasıl Oluşmuştur?

Adli tatilde süreler ne kadar uzar?

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

20 Temmuz adli tatile dahil mi?

Ancak söz konusu KHK’nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine madde 6494 sayılı Kanunla tekrar düzenlenerek adli tatil 20 Temmuz ilâ 31 Ağustos tarihleri (bu günler de dahil) olarak belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.