Mali Tatil Ne?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki kanunun 1. maddesi; “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” şeklinde ifade edilmiştir.
Mali tatil, her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanıyor. Mali tatil süresi içinde vergi ve sigorta ile ilgili süreler işlemiyor, bazı işlemler yapılamıyor, bazı yükümlülüklerin beyan ve ödeme süreleri ise uzuyor.

Mali tatil kimler için?

vergi dairelerinde zaten yatmakta olan memurlara yaramış olan bir tatildir. ay boyunca götünden ter akıtmakta olan muhasebeciler ve mali müşavirler yine avuçlarını yalamışlardır.

2021 yılı mali tatil ne zaman bitiyor?

2021 yılının Haziran ayının son günü Çarşamba gününe denk geldiği ve iş günü olduğu için bu yıl mali tatil 1 Temmuz 2021 tarihinde (Perşembe günü) başlayacak ve 20 Temmuz tarihini sonunda (kurban bayramı tatiline ve hafta sonu tatiline denk geldiği için) değil 26 Temmuz Pazartesi günü sonu itibariyle bitecektir.

Mali tatile denk gelen süreler ne kadar uzar?

Söz konusu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Mali tatilde inceleme yapılır mı?

“Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.”

Mali tatilde ceza kesilir mi?

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri, mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

See also:  Ekim Ayında Antalya Da Tatil Nasıl Olur?

Tatilin amacı nedir?

Tatilin esas amacı bütün bir yıl boyunca sürekli yaptığımız işlerden bir süre de olsa uzaklaşarak enerji depolamak, yorgunluğumuzu atmak ve dinlemek… Bu noktada hiç kimsenin bir itirazı yok.Ülkemizde çalışan insanların ( eğer öğretmen ya da kamu çalışanı değilse) yılda yaptığı tatil süresi ortalama 15 gün dolaylarında.

Mali tatil ne zaman bitiyor?

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2021 – 20.07.2021 dönemi mali tatil. Dolayısıyla bugün Mali tatilin ilk günü. Bu arada Mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günü olması nedeni ile Mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz tarihidir.

Mali tatil ne zaman bitti?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. Maddesi uyarınca 01.07.2021-20.07.2021 dönemi mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021’dir.

Adliye mali tatil ne zaman?

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un(3) 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, her yıl 1-20 Temmuz (dâhil) arası mali tatil uygulanacağı; 3’üncü fıkrasında, Vergi Usul Kanunu’nun hükümlerine göre belirli sürelerle yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere

Mali tatil uygulamasının süreler üzerine nasıl etki eder?

Mali tatil nedeniyle uzayan beyan ve ödeme süreleri ile idari süreler. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan bu vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılıyor.

Hangi vergilerde mali tatil uygulanmaz?

(Değişik:RG-10/4/2016-29680) Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak

See also:  Akademik Tatil Ne Zaman?

Mali tatilde uzlaşma olur mu?

Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.

Mali tatilde vergi inceleme tutanağı imzalanır mı?

İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

Mali tatil ne zaman 2020?

Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. 2020 yılında mali tatil 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayacak ve 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.